Vad är passiv inkomst?

Passiv Inkomst, vad är det?

Det är svårt att definiera exakt vad passiv inkomst betyder. Det är många som tycker olika i frågan och det finns nog inget svar som är riktigt rätt eller fel.

Passivinkomst.nu definierar en passiv inkomst så här:

En inkomst där arbetet är betydligt mindre, i relation till inkomsten, det är en passiv inkomst.

Det beror alltså på storleken på både arbetet och inkomsten innan man kan bestämma om den är passiv eller inte. Det betyder också att en passiv inkomst först måste initieras av ett arbete som utförs. Om det inte utförs något arbete uppstår en total passivitet och ingen inkomst erhålls. Undantaget är t.ex. ett arv i aktier där man inte gör något arbete men ändå får aktieutdelningar.

Läs mer om passiv inkomst:

One comment

Leave a Reply