Några användbara SEO-tipsAtt få bättre placeringar i sökresultaten, hos sökmotorer som Google, kräver att man optimerar sin sida på så sätt som man tror sökmotorerna vill ha det. Detta förfarande kallas sökmotoroptimering eller kort och gott SEO. Här kommer några tips som de flesta börjar med när man optimerar:

Ha alltid en bra TITLE

När du är inne på en webbsida så har du alltid en title längst upp i webbläsarfönstret. På denna sida är titeln: Några användbara SEO-tips. Om du tittar uppe till vänster så kan du se den. Denna titel är viktig ur SEOsynpunkt. Titeln ska ha ett passande namn som relaterar till innehållet på sidan.
Tittar du i HTML-koden på en sida, eller PHP om det använder det, så hittar du följande kod:

<title>Här ska titeln på sidan in</title>

Se till att du ändrar denna titel om den inte passar.

Använda H1 taggen

När man skapar en sida ska rubriken på sidan alltid vara i taggen H1. Sökmotorerna uppfattar H1 taggen som rubrik och du ska alltså både använda H1 taggen samt ha en passande rubrik. Rubriken rekommenderas att ha samma namn som Titeln vi gick igenom i punkt 1.

<h1>Några användbara SEO-tips</h1>

Använd SEO-vänliga namn

Det finns många sidor på framförallt bloggar som ser ut på följande sätt:

https://www.passivinkomst.nu/?p=39
Detta ger ingen som helst information om vad sidan handlar om.

https://www.passivinkomst.nu/seo/nagra-anvandbara-seo-tips/
Här får vi information om vad sidan kan tänkas innehålla. Sökmotorerna ser detta och ger din sida en skjuts i sökresultaten.

Läs fler artiklar om sökmotoroptimering

Etiketter: , ,

Kategori: Sökmotoroptimering